DANE SPÓŁKI

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o,
ul. Farna 4, 05-660 Warka,
tel. 48 667 32 99, fax. 48 667 22 85
e-mail: zuk@zukwarka.pl

Spółka wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie KRS 0000362237

Kapitał zakładowy: 37 355 200,00zł., NIP 797-20-27-869, REGON 142486350

Nr BDO 000005238